Sejarah Awal Petempatan Manusia


Pada zaman dahulu, manusia hidup secara nomad. Mereka hidup dalam kelompok keluarga atau secara kelompok. Petempatan awal mereka adalah seperti di dalam gua, persekitaran gua, kawasan lapang dan di tepi sungai.


Petempatan di dalam gua


Gua merupakan petempatan awal yang terbentuk secara semula jadi. Gua merupakan sebuah lubang besar dan dalam di sesebuah kaki bukit. Biasanya gua terdapat di pedalaman yang berhutan. Gua adalah kukuh,oleh itu dijadikan petempatan awal manusia. Petempatan Kawasan Lapang
 Manusia pada zaman dahulu juga memilih kawasan lapang dengan membina pondok sebagai tempat tinggal mereka. Di kawasan lapang manusia mula belajar bercucuk tanam dan menternak haiwan. Mereka membina pondok-pondok kecil untuk berlindung dengan menggunakan daun-daun, akar pokok, batang pokok dan sebagainya.
Petempatan  di tepi sungai
Bagi petempatan awal ini, manusia zaman dahulu membina pondok di pinggiran sungai.
Pondok dibina dengan menggunakan batang dan daun-daun pokok. Akar pokok digunakan untuk mengikat tiang.Oleh itu, binaan pondok kurang kukuh.

No comments:

Post a Comment